5 kwietnia 2018

Budowy

NAJWAŻNIEJSZE REALIZACJE BUDOWLANE
W ostatnich latach nastąpił bardzo szybki rozwój spółki,
wzrósł jej majątek trwały, systematycznie zwiększał się
park maszynowy, a co za tym idzie przedsiębiorstwo
realizowało coraz większe kontrakty. Wśród wielu robót,
wymienić należy: przebudowę drogi krajowej Nr 2
Warszawa – Siedlce – Terespol, Budowę
obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego w ciągu drogi
krajowej nr 19 Białystok – Międzyrzec Podlaski – Lublin od
km 208+948,00 do km 215+581,00, roboty drogowe na
Terminalu Samochodowym w Koroszczynie, remont
przejścia granicznego na DK NR 19
=W m. Kuźnica oraz remont 12 km odcinka DK NR 8
na odcinku Katrynka – Korycin w okolicach Białegostoku.

Wybrane realizacje:

  • Przebudowa Obwodnicy m. Biała Podlaska
  • Budowa Obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego
  • Przebudowa drogi krajowej Nr 2 Warszawa – Siedlce – Terespol
  • Budowa dróg równoległych przy modernizacji Linii Kolejowej E-20 na odcinku Siedlce – Terespol
  • Przebudowa 17 ulic w Janowie Podlaskim wraz z budową kanalizacji
  • Budowa parkingów i jezdni manewrowych przy Centrach Handlowych
  • Budowa 21 dróg w gminie Terespol
  • Budowa 93 ulic w technologi uproszczonej w m. Biała Podlaska
  • Przebudowa drogi powiatowej do stadniny koni w Janowie Podlaskim

Więcej w Referencjach>>