5 kwietnia 2018

Profil działalności

Od lat kilku baza przedsiębiorstwa mieści się w Białej Podlaskiej przy ulicy Metalowej 10, a zarządza nim nieprzerwanie, od powstania i rozpoczęcia działalności, Prezes Zarządu – Wiesław Harasimiuk. „Tre-DROM” jest nowoczesnym przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w robotach drogowych w szerokim tego słowa znaczeniu, remontach dróg i chodników, modernizacji ciągów komunikacyjnych, robotach ziemnych, podbudowach pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, oznakowaniu poziomym masą Biladur, jak również wykonującym nawierzchnie z betonu asfaltowego i z kostki brukowej.