5 kwietnia 2018

Historia i rozwój

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „Tre-DROM” powstało w 1993 roku z inicjatywy kilku przedsiębiorczych osób z branży drogownictwa. Firma prężnie weszła na rynek budownictwa drogowego, dysponując nowoczesnym, specjalistycznym parkiem maszynowo – sprzętowym, własną bazą transportową, jak również kadrą inżynieryjno – techniczną. Umożliwia to samodzielne wykonywanie powierzonych zadań przy całkowitej kontroli jakości, kosztów realizacji oraz terminowości. Przedsiębiorstwo dynamicznie przeobraża się i rośnie.

Od kilku lat baza przedsiębiorstwa mieści się w Białej Podlaskiej przy ul. Metalowej 10, a zarządza nim nieprzerwanie, od powstania i rozpoczęcia działalności, Prezes Zarządu – Wiesław Harasimiuk.

„Tre-DROM” jest nowoczesnym przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w robotach drogowych w szerokim tego słowa znaczeniu: nawierzchniach z betonu asfaltowego, SMA, kostki brukowej, podbudowach pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (m.in. z gruntu stabilizowanego cementem), remontach dróg i chodników, modernizacji ciągów komunikacyjnych, robotach ziemnych, a także zimowym utrzymaniu dróg.

W ostatnich latach nastąpił bardzo szybki rozwój spółki, wzrósł jej majątek trwały, systematycznie zwiększył sie park maszynowy, a co za tym idzie przedsiębiorstwo realizowało coraz większe kontrakty.